Spisovatelé

Miloš Žiak

Zobrazení:
Žiak, Miloš: Mrzáci studenej vojny
Autor článku: Peter Macsovszky - 12. 12. 2003
recenze
Mrzáci studenej vojny bezpochyby sú cenným dokumentom obsahujúcim množstvo faktov o významnejších i menej významných osobnostiach modernej slovenskej literatúry.
Žiak, Miloš: Alef, Bejs... Jid
Autor článku: Dana Kršáková - 17. 5. 2007
recenze
Kniha Miloša Žiaka Alef, Bejs... Jid nanovo odtláča autorov knižný básnický debut Oheň až požiar z roku 1982, v premiére prináša novú knihu básní Jod-jid dopísanú v roku 2005, pod hlavičkou doslovu uverejňuje doplnky k spomienkovej knihe Mrzáci studenej vojny, v rámci dvoch očíslovaných príloh verše Žiakovho priateľa Mariana Kubicu z ich spoločnej samizdatovo realizovanej zbierky Dvojzáprah z konca sedemdesiatych rokov a Žiakove preklady piatich básní Sergeja Jesenina z toho istého obdobia.

Knihy autora