Spisovatelé

Michal Ajvaz

Zobrazení:
Ajvaz, Michal: Zlatý věk
Autor článku: Bára Gregorová - 9. 4. 2003
recenze
Pražský prozaik, esejista a básník Michal Ajvaz je v české porevoluční próze jedním z nejpozurohodnějších autorů...
Ajvaz, Michal: Cesta na jih
Autor článku: Jonáš Hájek - 12. 1. 2009
studie
Cesta na jih, nový román Michala Ajvaze, je knihou o šťastném prázdnu, z kterého se rodí příběhy, vyprávěním o vyprávění. Obsahuje množství sebevysvětlujících prvků, a tak je stejně příkladem tohoto šťastného prázdna jako jeho obhajobou.
Ajvaz, Michal: Cesta na jih
Autor článku: Michal Ajvaz - 12. 1. 2009
ukázka
„Za úsvitu se objevilo město ze světlého betonu, táhnoucí se do daleka po pobřeží; chtěl jsem jít vzbudit Kristýnu, ale objevila se sama. Usmála se na mne a začala se mě vyptávat, jak se dostaneme z Iraklionu do Chanie.
Ajvaz, Michal: Cesta na jih
Autor článku: Pavel Kořínek - 6. 3. 2009
recenze
Náhodné setkání dvou nikam nepospíchajících u stolku pobřežní restaurace v jedné malé krétské vesničce nabízí příležitost k vyprávění. Mladý muž, který si k vypravěči Cesty na jih přisedá, tak po dobu několika večerů zpřítomňuje zažité události, dojde ale i na příběhy, které psali či vykládali hrdinové jeho vyprávění.
Ajvaz, Michal: Lucemburská zahrada
Autor článku: Markéta Kittlová - 13. 11. 2011
recenze
60%
Michal Ajvaz i ve svém nejnovějším románu důmyslně a s neuvěřitelnou fantazií komponuje síť na sebe navazujících, křížících se a vzájemně se ovlivňujících příběhů. Opět vytváří intertextové vazby mezi jednotlivými fikčními rovinami textu a navíc včleňuje do knihy další autorský text, jehož dialogy jsou vedeny v yggurštině – neznámém a nesrozumitelném jazyce, který Ajvaz pro tento účel vytvořil.
Ajvaz, Michal: Prázdné místo ve světě minulosti
Autor článku: Michal Ajvaz - 27. 1. 2016
studie
Co poutá spisovatele Michala Ajvaze k jeho karaimským předkům? A obráží se jeho spřízněnost s tímto zřejmě zanikajícím etnikem v jeho fantastických textech? Autor odpovídá na otázky, které jsme mu položili.
Ajvaz, Michal: Města
Autor článku: Marek Lollok - 29. 1. 2020
recenze
60%
Autorovy příznivce jistě nepřekvapí, že ani v této knize nechybí Ajvazovy oblíbené motivy: města, putování a pátrání po nějaké záhadě. Protagonista na své románové misi zavítá hned do několika metropolí, do kterých ho zavádí snaha odhalit tajemství nenápadného a zároveň velmi podivuhodného předmětu.
Ajvaz, Michal: Tyrkysový orel
Autor článku: Marek Lollok - 10. 11. 2021
recenze
70%
Znalce Ajvazovy tvorby Tyrkysový orel ničím nepřekvapí; fanoušky naplnění takřka všech jeho autorských konstant určitě potěší. Texty nespoutané ničím, snad jen velmi široce pojatou „logikou příběhu“ (a i v tomto bodě by leckdo polemizoval), jsou přehlídkou uvolněné, dlouhodobě kultivované autorské imaginace a zároveň ukázkou jaksi krajních možností psaní, vztahujícího se k reálnému světu jen minimálně.

Knihy autora

Cesta na jih

Cesta na jih

ISBN: 978-80-7227-278-5
 Lucemburská zahrada

Lucemburská zahrada

ISBN: 978-80-7227-312-6
Města

Města

ISBN: 978-80-7227-422-2
Tyrkysový orel

Tyrkysový orel

ISBN: 978-80-7227-860-2