Americká žid. lit. - Otázky a odpovědi 3. Židovská rodina

přehled beletrie zahraniční

Židovská rodina. Rozpad rodiny jako východisko americké židovské a současné romské literatury

Téma 3:
Židovská rodina
Rozpad rodiny jako východisko americké židovské a současné romské literatury

V dalším oddílu našeho projektu se budeme věnovat tématu židovské rodiny. Již tradičně Vám přinášíme otázky; odpovědi na ně můžete nalézt ve povídkách Gilberta Rogina a Grace Paleyové, které jsou na stránkách již od ledna. Společně s nimi publikujeme recenzi románu Rodina Moskatova od Isaaca Bashevise Singera z pera Kristiny Beranové; i v ní naleznete mnoho vodítek, jak přemýšlet nad problémy, které do americké židovské literatury fenomén rodiny vnáší. Odpovědi budeme publikovat s malým zpožděním a přidáme k nim i teoretickou stať o rodině, která celou problematiku shrne.
- ro -

Otázky:
1. Jak mnoho je pro americké Židy důležité vzdělání?
2. Na čem je založeno manželství rodičů v Roginově povídce?
3. Jaký vztah mají rodiče vypravěče v povídce Gilberta Rogina k sexu, erotice a fyzickým vztahům?

 

V obou povídkách je téma rodiny ústřední, koneckonců protagonisty obou dílek jsou členové jedné rodiny. Jak Abramowitzovi z povídky Nejsilnější hlas, tak rodina vypravěče z Roginovy povídky A co bylo dál? mají přistěhovalecké kořeny; v těžkých začátcích, kdy neměli peníze, společenské uznání, ani neuměli jazyk, byli pro ně nejbližší příbuzní jedinou skupinou, která sdílela jejich historickou a kulturní zkušenost. Na druhou stranu bránila tradiční rodinná výchova Židů dětem v poznání americké kultury - ta totiž byla pro Židy vždycky příliš nevázaná a přesexualizovaná. Důležitým prvkem byla též rodinná tradice vyprávění příběhů: díky nim měli Židé spojení se svou chasidskou, nábožensky založenou minulostí.

1. Jak mnoho je pro americké Židy důležité vzdělání?
Pro otce vypravěče z Roginovy povídky symbolizuje dobrá škola (v jeho případě Harvard) dobré řečové dovednosti, což je znakem lepší integrace do americké společnosti, lepšího postavení v jejím rámci. Na druhou stranu se však děti setkají v amerických školách s přílišným sekularismem, který je odvádí od židovských tradic, tak jako Shirley a její spolužáky, když nastudují vánoční divadelní hru.
"Jsem vtipný a pohotový. Jsem tím pověstný. Umím zacházet s jazykem. V angličtině jsem si vypěstoval řečové dovednosti, jakým se v mých kruzích jen tak někdo nevyrovná - bohatší slovník, rychlejší spád. Při několika příležitostech se mě kolegové advokáti ptali, zda jsem studoval na Harvardu."
(Gilbert Rogin)
Chvíli diskutovali v jidiš a pak přešli do míchaniny ruštiny a polštiny. Rozuměla jsem zase až otci, který řekl: "A stejně, musíte uznat, že to byl pěkný kus, představil nám víru jiné kultury."
"To jo," protáhla paní Kornbluhová. "Ale...všiml jste si Charlieho Turnera - toho rozotomilého kluka z Celiiny třídy - a těch ostatních? Dostali akorát malé role, nebo vůbec žádné. To mi připadá nevkusné. Vždyť jde koneckonců o jejich náboženství, ne?"
(Grace Paleyová)

2. Na čem je založeno manželství rodičů v Roginově povídce?
3. Jaký vztah mají rodiče vypravěče v povídce Gilberta Rogina k sexu, erotice a fyzickým vztahům?

Láska je v židovské tradici považována za něco nadbytečného, nepochopitelného a pomíjivého; všechny sňatky byly vždy dohodnuty předem prostřednictvím dohazovače, na názor snoubenců se nikdo neptal.
Vztah vypravěčových rodičů je v mnoha ohledech typickým židovským svazkem. Nejdůležitější devizou židovského manželství je respekt, tolerance a vůle ke kompromisu, nikoliv čistá láska či erotická přitažlivost. Jakýkoli fyzický kontakt je považován za necudný, nečistý. Správný Žid má vztah především s Bohem, ne se svou manželkou. Proto v dopise vypravěče svému otci vyznívá obvinění, že se nějaké ženě upřeně díval na "částečně odhalená ňadra", jako nevěra; rodiče vypravěče dokonce ani nespí v jedné posteli.
Představuji si, jak se otec šátrá temnou klikatou chodbou do ložnice a lehá si na lůžko, které stojí hned vedla matčina. Zatahají za řetízky z korálků, kterými vypínají lampičky, a - jak mají ve zvyku - přes propast oddělující postele si potřesou rukama.
Píšu otci na moře dopis:
Milý táto,
Tady je několik dalších otázek:
1/ Řídíš se nějakým morálním kodexem?
...
6/ Před osmi lety jsem tě v prosinci téměř jistě viděl v baru hotelu Woodstock ve společnosti ženy v černém kostýmu. Upřeně ses jí koukal na částečně odhalená ňadra.
Prosím o komentář.


© Richard Olehla

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.