Bataille, Georges: Svrchovanost

Bataille, Georges
Svrchovanost

anotace filozofie

G. Bataille (1897-1962) má v rámci francouzské kultury zvláštní postavení: je nejen autorem skandálních literárních textů, ale s vědecko-poetickou důkladností také promýšlí základní předpoklady a možnosti lidského vědomí, odhaluje skryté zákonitosti ekonomického fungování velkých společenských systémů, zamýšlí se nad podstatou náboženství...

Georges Bataille: Svrchovanost, překlad Ladislav Šerý, Herrmann & synové, Praha 2000, 300 stran

G. Bataille (1897-1962) má v rámci francouzské kultury zvláštní postavení: je nejen autorem skandálních literárních textů (Příběh oka, Madame Edwarda /vydal Dauphin/, Matka), ale s vědecko-poetickou důkladností také promýšlí základní předpoklady a možnosti lidského vědomí (Vnitřní zkušenost, Metoda meditace), odhaluje skryté zákonitosti ekonomického fungování velkých společenských systémů (Prokletá část), zamýšlí se nad podstatou náboženství (Teorie náboženství), nad genezí uměleckého chápání světa (Lascaux aneb Zrození umění) i nad mezemi moderní filosofie (O Nietzscheovi). Bataillovo myšlení se pohybuje na hranici možného; skrze interpretaci světa a člověka mu jde o hledání, jehož nejvyšší metou je dosažení nezávislosti na "řádu věcí", tedy dosažení stavu, který nazývá svrchovaností a jejž nachází v rovině politicko-sociální (Svrchovanost) i v rovině sexuální (Erotismus).

Ve Svrchovanosti (La Souveraineté, 1953-54) odhaluje Bataille rozpory a spojitosti mezi světem praktického užití a světem svrchovaným, mezi služebností a posvátnem, mezi otrockou prací a okázalým přepychem, mezi bezuzdnou akumulací a neutilitární spotřebou, mezi zákazem a jeho překročením. Stejně jako v Prokleté části, i zde vychází z trvalého vytváření nadbytku, ale neukazuje jeho důsledky ve společenské, nýbrž v individuální rovině. Skrze pojem svrchovanosti nám předkládá nový pohled na roli, kterou v moderních dějinách hrál fenomén komunismu, i na postavení náboženství či vědy ve službách výroby.
(ze záložky knihy)

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 6343x

Inzerce