Kristof, Agota: Důkaz, Třetí lež

Kristof, Agota
Důkaz, Třetí lež

recenze beletrie zahraniční

Třebaže je spisovatelka A. Kristofová maďarského původu, její prózy se bez obtíží včleňují do kontextu francouzského písemnictví.

 

Agota Kristofová: Důkaz, Třetí lež. Překlad Drahoslava Janderová a Jan Machonin, Mladá fronta, Praha 2001, 312 s.

Třebaže je spisovatelka A. Kristofová maďarského původu, její prózy se bez obtíží včleňují do kontextu francouzského písemnictví. Do jedné z jeho hlavních linií je vřazuje především typ autorčiny écriture: stylistická okleštěnost, záliba v prostém konstatování, často v holých větách, zdánlivá všednost, bezmála astylistická banalita záznamu. Veškerá provzdušněnost textu není bez příbuznosti se stylem jiné současné romanciérky E. Bernheimové (...). I v případě A. Kristofové by se, byť v menší míře, dalo mluvit o "odtučněnosti" textu (...), i u ní je tento styl pevným podpůrným prvkem, který musí unést etické otázky. Avšak zde podobnost končí. Objem a váha etické problematiky jsou u Kristofové mnohem větší (...), a jsou proto také závažnější.
Důkaz a Třetí lež, edičně sloučené do jediné knihy, tvoří trilogii s románem Velký sešit, ale navazují na něj natolik volně, že je lze číst jako celistvé a samostatné dílo. Jejich časové i prostorové zasazení - venkov a provinční městečko v totalitním poválečném Maďarsku - jako by předurčovalo vypravěčovo úsilí k tvrdošíjnému prozkoumávání mravní duality, jejích kořenů, důsledků i různorodých podob. (...)
z recenze C. Ébert-Zeminové otištěné v Literárních novinách 30/5/01 (zkráceno). 

Kniha švýcarské spisovatelky maďarského původu, Agoty Kristofové, představuje dva romány, které jsou završením trilogie, již autorka v roce 1986 otevřela veleúspěšnou prvotinou Velký sešit (česky 1995). Hrdiny příběhu jsou dvojčata, která matka za války odloží k babičce, a tak se chlapci ocitají v prostředí cynického maďarského válečného venkova. Chtějí-li přežít, musejí přistoupit na pravidla hry: chladnokrevnost a neústupnost. Z tvrdé životní zkušenosti si chlapci odnesou zvrácený hodnotový žebříček, kterým se budou řídit i v dalším životě, tedy dvou dalších dílech trilogie. Kristofová ve svých románech svébytným způsobem vykresluje hrůznou a z dnešního pohledu nepochopitelnou atmosféru života totalitní společnosti, kde se krutost, cynismus a pokrytectví pokládají za správný postoj a vražda za možný postup.
Lidové noviny 19.5.01, Marta Švagrová (rubrika K přečtení)

Druhý a třetí díl volné trilogie navazuje na Velký sešit, který je deníkovými záznamy osudově spojených bratrů - dvojčat, podivně geniálních i cynicky krutých, kteří prožívahjí dětství za války v pohraničním městečku u své babičky. Důkaz sleduje osudy jednoho z nich, Lukase, úředně prohlášeného za idiota. Třetí lež je retrospektivním monologem dvou stárnoucích mužů.
reklama nakladatelství Mladá fronta, in: Respekt, 9.4.01.

 

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 68 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

63%čtenáři

zhlédnuto 2883x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce
Inzerce