Ladurie, Emmanuel Le Roy: Masopust v Romansu

Ladurie, Emmanuel Le Roy
Masopust v Romansu

recenze historie

Francouzský badatel se ponořil do studia kratičkého úseku historie svého rodného města Romans, kde v průběhu masopustu v roce 1580 vyvrcholily spory mezi místními sedláky a drobnými řemeslníky na jedné straně a šlechtou, královskými úředníky a nejbohatšími měšťany na straně druhé.

Emmanuel Le Roy Ladurie: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579 - 1580. Překlad Jana Smutná-Lemmonierová. Praha, Argo 2001, 434 s.

... vzbudil většinou svých prací zasloužený ohlas. Jeho Masopust v Romans vyšel čtyři roky po knize o katarské vesnici Montaillou (1975) a obě práce vykazují řadu společných rysů, především v šíři použitých metod. Statistické zpracování berních pramenů umožňuje rozlišit hlavní skupiny obyvatelstva Romans, na ně navazuje popis základních (klientelských) vazeb mezi nimi a stanovení jejich berního zatížení. Odbojní řemeslníci nepatřili k naprosté chudině, šlo o střední řemeslnickou vrstvu, která usilovala o podíl na moci ve městě. Pomocí etnografických a sociologických metod pak autor proniká hlouběji do romanské společnosti a masopustních událostí. Nevázanost průvodu masek a dalších oslav je jen vnějšková, každý čin tu má ve skutečnosti pevný význam. Masopustní království řemeslníků na jedné a patriciátu na druhé straně jsou symbolicky hierarchizována. Historik smývá tanečníkům v průvodu namalované masky a odkrývá kolektivní představy a mentalitu měšťanů na jihu Francie v 16. století. Probíhající náboženské války mohou svádět k tomu, aby noční vraždění v Romans bylo interpretováno jako střet katolíků a hugenotů, avšak v čele obou znesvářených stran stáli katolíci. Text postupuje od konkrétního k abstraktnímu: od statistického rozboru k sondě do dějin myšlení. Romanské události byly součástí širšího hnutí proti daňovým privilegiím a na samém konci 16. století sepsali právníci zastupující třetí stav několik pozoruhodných spisů, v nichž s odvoláním na ˝zdravý rozum˝ ostře napadli daňové výhody šlechty. ˝Průkopníci rovnosti˝ nezpochybnili šlechtu jako takovou, tvrdili však, že všechny tři stavy jsou stejně důležité - a tedy jsou si v záležitostech berní rovny. Autor se pohybuje ve třech časových a prostorových pásmech. V čase ˝dlouhého trvání˝, od počátku 16. do 30. let 17. století, sleduje berní zatížení a selské nepokoje v provincii a oblastech, které s ní sousedí. Druhou rovinu textu tvoří rozbor poměrů v Romans a jeho venkovském okolí v 70. letech 16. století, do soudu nad Guérinovými odpůrci na jaře 1580. A třetí, to je vlastní průběh událostí dvou masopustních týdnů v Romans. Le Roy vystupuje v knize ve dvou úlohách. Rekonstruuje minulost a zároveň je jejím ironickým glosátorem. ˝Jeho doménou byly spíše rány pod pás než rány mečem,˝ hodnotí soudce Antoina Guérina, bezesporu hlavní postavu knihy. Přes své bezskrupulózní jednání vzbuzuje romanský Machiavelli v autorovi respekt. Masopust zkrátka patří ke knihám, které se čtou jedním dechem.
Článek Tomáše Borovského uveřejněný v Lidových novinách 15/12/01  

Novátorská historická řada Arga Každodenní život přináší další pozoruhodnou ukázku "jiného" nebo také "nového" dějepisectví, zaměřeného na všední, malé, z hlediska "velkých dějin" banální nebo marginální události. Francouzský badatel se ponořil do studia kratičkého úseku historie svého rodného města Romans, kde v průběhu masopustu v roce 1580 vyvrcholily spory mezi místními sedláky a drobnými řemeslníky na jedné straně a šlechtou, královskými úředníky a nejbohatšími měšťany na straně druhé. Ladurie s pomocí dobových svědectví, kronik a účetních knih důkladně analyzuje příčiny, které vedly k následnému krveprolití: zdánlivě malicherné (plebejci museli platit vysoiké daně, zatímco šlechta žádné), jež však v kombinaci s osobními ambicemi na obou stranách a celkovou atmosférou v zemi, sužované náboženskými spory mezi katolíky a huguenoty, nabývají dostatečně dramatických rozměrů. Z historika se chvíli stává sociolog, chvíli ekonom, chvíli psycholog (portréty hlavních aktérů konfliktů vykreslil mimořádně pečlivě) a celou dobu tak trochu romanopisec: četba je to nečekaně napínavá a strhující.
Pavel Mandys, Týden 22/10/01


(...) lze jej zařadit mezi další práce z fondu představitelů historické školy análů. Detailní analýza dvou týdnů v dějinách francouzského městečka, během nichž došlo k dramatickým událostem, se zakládá na mezioborovém průzkumu ze všech možných úhlů, ohledává komplexy vztahů a vrstev i jejich pohyb. Historická metoda je otevřená a dynamická, autor se nevyhýbá ani paralelám s moderní dobou. (...)
Jiří Zizler, Literární noviny, 26/9/01

© Tomáš Borovský, Pavel Mandys, Jiří Zizler

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 100 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

54%čtenáři

zhlédnuto 2709x

štítky k článku

Inzerce
Inzerce