Kraft, Heinrich: Slovník starokřesťanské literatury

Kraft, Heinrich
Slovník starokřesťanské literatury

anotace literární věda

Solidně vypadající slovník, který je příručkou k dějinám raně křesťanské literatury od 1. po 8. století, nese podtitul Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců a byl přeložen z německého originálu.

 

Slovník starokřesťanské literatury
Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury, přel. Jiří Kaplan, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, 1. vyd., 320 stran

Solidně vypadající slovník, který je příručkou k dějinám raně křesťanské literatury od 1. po 8. století, nese podtitul Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců a byl přeložen z německého originálu, jenž vyšel v roce 1966 pod názvem Kirchenväterlexikon.

Mezi vědci z oborů jako je filozofie, teologie či klasická filologie často dochází ke sporům, zda vydávat či nevydávat překlady knih, které u nás nemohly z politických důvodů aktuálně vycházet, a existuje snaha tato bílá místa nyní zaplnit. A to nejen díly moderními, současnými, ale též staršími, která mohou být svým způsobem zastaralá. Skupina zastávající názor, že by tato díla už nemusela být překládána a u nás vydávána, uvažuje velice racionálně, protože získat finance na vydání takové knihy je velice obtížné a energie by se měla investovat do vydávání děl nových a pokročilejších. Nelze ale opominout fakt, že výběr mezi tisícistránkovým slovníkem modernějším a třísetstránkovou knihou čtyřicet let starou je celkem jednoznačný. Navíc musíme počítat s finančními možnostmi našich vědců a studentů, které jsou oproti jiným zemím značně omezené. Já osobně pokládám za velice důležité, abychom měli možnost ve vědách, které byly v minulosti zanedbávané, rozšiřovat repertoár knih – a zvláště slovníků a encyklopedických děl – co možná nejvíce.

Přivítala jsem tedy s velkou radostí slovník církevních otců, jenž vyšel na sklonku roku 2005 ve velice pěkné pevné vazbě a s dvěma záložkami (to mnozí nakladatelé vůbec opomíjejí, že by jakýkoli slovník měl mít minimálně dvě záložky!). Kniha obsahuje na konci Komentář k bibliografii, kterou pro českého uživatele vytvořil Jiří Dvořák. Je třeba s povděkem ocenit zejména jeho tabulky českých překladů latinských hymnů roztříděné podle našich deseti nejvýznamnějších překladatelů. Vydavatelská poznámka zase obsahuje informace, proč je v českém prostředí tak složitý přepis řeckých a latinských jmen i proč zde scházejí odkazy na edice pramenů a na hlavní sekundární literaturu.

Musíme zmínit fakt, že většina českých překladatelů zabývajících se převodem textů patristických a často i středověkých filozofických a teologických děl, pochází z řad filologů, a ne filozofů či teologů. Tento slovník je určen všem zmíněným skupinám, předpokládám jeho využití hlavně u studentů zmíněných oborů a u zájemců z řad laické veřejnosti. Bylo by také jistě užitečné – jako doplněk – připojit latinské a řecké podoby vlastních jmen církevních otců, i když v německém originálu nebyly.

 

© Rita Kindlerová

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 2811x

katalogy

Inzerce
Inzerce