Alighieri, Dante: Nový život 2

Alighieri, Dante
Nový život 2

studie beletrie zahraniční

Nový život je Dantovým raným dílem. Jedná se o příběh Dantovy lásky k Beatrici, ale zároveň je to i spis o poezii. Dante zde dospěl k novému pojetí lásky, ve kterém spojil stilnovistické pojetí lásky s křesťanskou filozofií.

Dante Alighieri: Nový život
Úvodní text in: Dante Alighieri, Nový život, přel. Emil Janovský [=Pavel Eisner], Jaroslav Podroužek, Praha 1945, str. 39-40 (v modernějším překladu tento text není k dispozici).
Kancóna in: Dante Alighieri, Nový život, přel. Jan Vladislav, Československý spisovatel, Praha 1969, str. 64-65.

Nový život je Dantovým raným dílem. Jedná se o příběh Dantovy lásky k Beatrici, ale zároveň je to i spis o poezii. Dante zde dospěl k novému pojetí lásky, ve kterém spojil stilnovistické pojetí lásky s křesťanskou filozofií. Tato nová poetika je zahájena v XIX. kapitole, i když podnět k ní přichází už v předchozí kapitole. Ženy, které plně chápou podstatu lásky („Mé paní, vy, jež lásce rozumíte“), upozornily Danta, že si ve svých dosavadních básnických úmyslech odporuje. Dante měl v úmyslu Beatrici opěvovat, ale na místo toho v básních popisuje jen své milostné trápení. Básník si uvědomil svou chybu, a proto se to rozhodl, že láska se pro něj napříště stane chválou a opěvováním jeho milované. Proto se láska v jeho pojetí shoduje s poezií, stejně tak jako se vnitřní vývoj Dantovy osobnosti shoduje s jeho básnickým zráním.

 
Básník se toulá zamyšlený krajinou, až dojde k čirému potůčku, jehož melodický zvuk v něm probouzí chuť skládat básně. Domnívá se, že se nesluší obrátit se na Beatrici přímo, obrací se na ni proto prostřednictvím šlechetných žen se vznešenou duší. Jeho jazyk jakoby začal mluvit sám od sebe a řekl: „Mé paní, vy, jež lásce rozumíte“. Po pár dnech Dante napíše kancónu, která těmi slovy začíná.
 
Tato kancóna je ústřední básní Nového života. Obsahuje výhradně jedenáctislabičné verše, což je velmi neobvyklé a poskytuje jí vznešenost a svátečnost. Skládá se z pěti slok, rozdělených na záhlaví (fronte), obsahující dvě čtyřveršové stopy (piedi), a dohru (sirma), obsahující dva tříveršové obraty (volte). V počtu veršů a uspořádání je toto řešení velmi podobné sonetu, liší se od něj však rýmovým schématem tercín, u sonetu vzácným: ABBC ABBC CDD CEE.
 
Dante hodlá o Beatrici zpívat ženám, které plně chápou podstatu lásky. Nemyslí, že by svoji milovanou mohl vychválit, jak by si zasloužila, ale aspoň tak uleví své duši. Nehodlá psát o Beatrici vysokým stylem, neboť má strach z neúspěchu a žádný styl by stejně nedokázal ženu dostatečně vynachválit.
 
Druhá sloka kancóny pojednává o tom, co si o Beatrici myslí nebe. Anděl (podle křesťanské filozofie intelekt, nikoli tělesná bytost) se obrací telepaticky na boha bez potřeby slov, která jsou prostředkem lidské komunikace. Beatrice je z nebe viděna jako zázrak a nositelka nejvyšší ctnosti. Nebi, kde se shromažďuje výkvět lidstva, chybí k dokonalosti už jen její přítomnost. Bůh má však s touto ženou své plány: Beatrice představuje milost, kterou Bůh uděluje každému, i tomu největšímu hříšníkovi, který když půjde do pekla, bude muset přiznat, že uviděl naději blažených - Beatrici, že i on měl šanci na spasení.
 
Třetí sloka popisuje zázračné účinky Beatricina pobytu na zemi. Svou vnitřní i vnější krásou šíří blaho a lásku dokonce i do hrubých, nevychovaných srdcí a zmrazí jejich nízké myšlenky. A kdo si troufá na ni pohlédnout, stane se šlechetným nebo zemře studem. Bůh jí dal i další zázračný dar – kdo s ní kdy mluvil, nemůže být už nikdy zatracen.
 
Další sloka chválí oduševnělou krásu Beatrice. Jediná konkrétní věc, kterou nám Dante o její podobě prozradil, je pleť perleťové barvy (bělost je symbolem nevinnosti). Sama Láska (bůh Amor) chápe, že Bůh s ní zamýšlí něco zvláštního. Podle známé stilnovistické teorie o přenosu lásky z Beatriciných očí šlehají plameny lásky, které proniknou každému až k srdci. Podle středověkých fyziologických teorií jsou to vlastně tzv. duchové, o kterých Dante hovoří i na jiných místech v Novém životě.  
 
Poslední slokou se básník obrací na kancónu (tzv. congedo – pozdravení, rozloučení, vyprovození) a prosí ji, aby se pohybovala jen mezi šlechetnými lidmi, kteří ji dovedou k Beatrici a až k Lásce samotné, u níž se má kancóna za autora přimluvit.
 
Mé paní, vy, jež lásce rozumíte je programovým manifestem nového stylu Dantovy lyriky. Po letech v Komedii sám přiznal, že touto kancónou započal svou novou poetiku. Proto ji také umístil do středu Nového života jako vrcholný okamžik své básnické i lidské autobiografie, kterou Nový život je. Dante přestává popisovat milostné trápení tak, jak to dělali stilnovisté, na něž navazuje. Nepíše už o sobě, ale chválí svou milovanou. Poezie se tak v novém pojetí stává nejvyšším aktem lásky. Beatrice se zdá být andělem seslaným na zem, aby svou krásou šířila dobro mezi lidmi. Dantova láska k ní je pro něj spásonosnou silou, a jelikož se v Dantově pojetí láska a poezie shodují, přináší tuto spásu poezie čili oslavování Beatrice. Básník rovněž věří, že díky pochvalným slovům o Beatrici dosáhne spásy.
 
Chvála Beatrice se dnešnímu čtenáři může zdát patetická. Plně vynikne pouze ve světle Dantova křesťanského pojetí lásky, které ho vede k odhalení božské přítomnosti za každou formou žití. Popis Beatrice je zjevně inspirován tehdy populárními životopisy svatých. Objevení zázraku, jakým Beatrice je, a pocit, že člověk hoden ji pochopit, je objevením lidské důstojnosti. Nezištná láska je nástroj, jak této důstojnosti dosáhnout.
 
 
Bibliografie:
Dante Alighieri, Nový život, přeložil Emil Janovský [=Pavel Eisner], Jaroslav Podroužek, Praha 1945, str. 39-40 (v modernějším překladu tento text není k dispozici).
Dante Alighieri, Nový život, přeložil Jan Vladislav, Československý spisovatel, Praha 1969, str. 64-65. 
Pazzaglia, M., Letteratura italiana, Zanichelli, Bologna 1985, str. 303-308.
 
 

© Petra Málková

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 6100x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce