Alighieri, Dante: Nový život 1

Alighieri, Dante
Nový život 1

studie beletrie zahraniční

Nový život (Vita nuova) je dílem Dantova mládí. Dante dílo věnoval svému příteli Guidovi Cavalcantimu, který Danta přiměl, aby ho napsal v italštině a ne v latině.

 

 

Dante Alighieri: Nový život

Nový život (Vita nuova) je dílem Dantova mládí. Dante dílo věnoval svému příteli Guidovi Cavalcantimu, který Danta přiměl, aby ho napsal v italštině a ne v latině. Jedná se o autobiografický příběh Dantovy lásky k Beatrici. Jeho cílem bylo analyzovat milostný prožitek, definovat podstatu lásky jako základní impuls k dobru a ke štěstí. Autor vybral 31 svých básní přibližně z let 1283–1291, tj. texty napsané mezi svým osmnáctým a sedmadvacátým rokem. Celkem je to 25 sonetů, 1 balada, 4 kancóny a jedna strofa nedokončené kancóny. Tyto básně v letech 1294–1295 Dante propojil prózou, jíž doplňuje vyprávění a rozebírá jednotlivé básně. Dohromady se dílo skládá ze 42 kapitol.

Základem každé kapitoly je prozaická část, poté obvykle následuje báseň se stejným tématem a nakonec formální rozbor básně. Tato posloupnost je zachována až do chvíle Beatriciny smrti, pak už rozbor básně předchází báseň samotnou a její dojmový účinek tak není oslaben následným rozborem. Toto střídání poezie a prózy, tzv. prosimetron, byl dosud používán v latinské literatuře, ale v italštině se objevuje poprvé. Název Nový život naznačuje básníkův duševní přerod, tj. nový život, ke kterému Beatrice vede a dopomáhá.
 
Dante poprvé uviděl Beatrici, když mu bylo devět let a jí téměř devět. O devět let později, když se setkali podruhé, ho Beatrice pozdravila. Dante skrýval svou pravou lásku za jiné ženy, ale kolovaly o nich pomluvy, kterým uvěřila i Beatrice, a odepřela Dantovi pozdrav, což pro něj byla velká rána a zároveň zlomový bod celého díla. Později si Dante uvědomil, že píše jen o sobě a ne o Beatrici. Rozhodl se proto, že do budoucna bude už jen chválit svou paní, a tak i učinil. Brzy nato Beatrice zemřela. Po čase se Dantovi začala líbit další paní, ale nakonec všechny jeho myšlenky směřovaly jen k Beatrici. Na konci díla Dante doufá, že se mu podaří říct o Beatrici to, co ještě nebylo řečeno o žádné jiné ženě.
 
Nový život je vysoce intelektuální dílo určené soudobé kulturní elitě. Při psaní Dante využívá rozsáhlých znalostí z mnoha oborů a propracovává své dílo do nejmenších detailů. Ve středu je kancóna s viděním Beatriciny smrti. V obou směrech od této ústřední kancóny se nachází čtyři znělky. Z toho plyne, že za těmito čtyřmi znělkami zůstane na každé straně devět básní. Číslo devět prolíná celé dílo jak ve struktuře, tak v obsahu: Dante poprvé uviděl Beatrici v devíti letech a pak znovu za dalších devět let, některé sny měl právě v devátou hodinu, také Beatricino jméno se objevuje v Dantově seznamu na devátém místě atd. Pokud byla Beatrice opravdu tou Beatricí, za kterou ji považujeme, tj. dcera bohatého Folca Portinariho, znamenalo by to, že Dante s Beatricí bydleli nedaleko od sebe. Je tedy dost nepravděpodobné, že by se devět let neviděli. Dantovo vyprávění však nemá za úkol být realistické. V popředí musí stát symbolika, jejíž velkou pomocnicí byla astrologie a symbolika čísel. Devítka je pro Danta posvátným číslem spojeným s Beatricí. Sám Dante to vysvětluje v kapitole XXIX. Kořenem devíti je trojka, která symbolizuje svatou trojici. Stejně jako trojka tvoří devítku, stvořila svatá trojice Beatrici. Odtud plyne vize Beatrice jako anděla seslaného na zem, aby svou krásou šířila dobro mezi lidi. Zjevné jsou také další biblické odkazy. V jeho vizi Beatriciny smrti se slunce zatemní, stejně jako při smrti Krista. Nakonec si Bůh povolá Beatrici zpátky k sobě do nebe. A tak Dante doufá, že díky pochvalným slovům o Beatrici jednou dosáhne spásy a v nebi se s ní opět setká.
 
Nový život je příběhem Dantovy lásky k Beatrici, avšak příběhem ideálním. Ač se jedná o autobiografické dílo, Dante toho zde ze svého života moc neprozrazuje. Spíše než fakta popisuje své vize, sny a představy, klade důraz na své duševní prožitky. Děj je velmi prostý, objekty i události byly záměrně zkresleny, např. Florencie je představena jen jako město svrchu řečené. Ani krása Beatrice není konkrétně popsána, jen vyvolána úžasem, který vzbuzuje v lidech a v básníkovi.
 
V próze Nového života nalezneme i literárně-teoretické nebo literárně-historické pasáže. Dante prosazuje básnění v italštině namísto latiny, dokonce zde popisuje svou teorii, že básnění v italském jazyce vzniklo, aby ženy porozuměly milostným veršům, které jsou jim určeny.
 
Dantova próza je velkým literárním pomníkem, protože je  vlastně vůbec první uměleckou a intelektuální prózou psanou v italském jazyce. Co se poezie týče, ztotožnil se Dante zpočátku se stilnovismem, který dokonce sám pojmenoval. Nový život je vrcholným dílem stilnovismu, zároveň však vede k jeho překonání a dalšímu vývoji. Zatímco stilnovisté popisují spíše milostné trápení, Dante oslavuje lásku jako spásonosnou sílu. Nemluví o sobě, jako to dělali stilnovisté, ale opěvuje svou milovanou, od které nečeká nic nazpátek. Tato nezištná láska ho nemůže zklamat a právě tak dosáhne té pravé, věčné lásky. Dantova originalita spočívá v tom, že spojil stilnovistické pojetí lásky s tím křesťanským, kde je láska primárně namířena k Bohu. Dante se sice obrací k ženě, ale ta se svou vnitřní i vnější dokonalostí Bohu podobá. Láska se stává prostředkem k harmonii s dalšími božskými stvořeními a i s Bohem samotným. Beatrice je symbolem té dokonalosti, o kterou Dante usiloval, a tak tato láska zůstane ideálním cílem všech jeho děl. Díky tomuto křesťanskému pojetí lze předpokládat, že se Dante nechal inspirovat životopisy svatých, které v té době byly oblíbené. Tato přeměna Beatrice z obdivované paní na svatou představuje velký literární přínos.
 
Význam tohoto díla pro italskou literaturu je mimořádný. Básnický vývoj zde splývá s  duševním. Dante vytvořil Nový život již s úmyslem opěvovat svou paní. Závěrečná slova díla vysvětlují tuto duchovní podstatu, ze které se zrodil Nový život, a neurčitě oznamují Komedii, kde Dante splní již zmíněný slib a navěky tak uctí památku Beatrice.
 
 
Bibliografie:
Alighieri, D., Nový život, přel. Janovský, E., Jaroslav Podroužek, Praha 1945.
Brand, P., Pertile, L. (vyd.), Cambridge History of Italian Literature, Cambridge University Press, New York 1996, str. 41-44.
Cappuccio, S., Storia della letteratura italiana, Civelli, Firenze 1968, str. 69-73.
Pazzaglia, M., Letteratura italiana, Zanichelli, Bologna 1985, str. 290-320.
Vybíralová, V., Beatrice & Laura. Významová struktura ústředních ženských postav u Danta a Petrarky, Istituto Italiano di Cultura - Libri, Praha 2005, s. 21-35.
Anglicky psaný server, informace o životě a díle Danta Alighieriho.
 
 

© Petra Málková

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 13685x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce