Radimský, Jan

Radimský, Jan

rozhovor beletrie zahraniční

Bernanosova zpráva o španělské občanské válce – neboť i takto lze Velké hřbitovy číst.

 

Každá společnost má své hlupáky
Rozhovor s překladatelem Velkých hřbitovů
Georges Bernanos: Velké hřbitovy v měsíčním svitu, přel. Jan Radimský, doslov Josef Mlejnek, Dauphin a Vetus Via, 2008, 264 stran.

Ondřej Horák: Proč se Velké hřbitovy v měsíčním svitu objevily v českém překladu až nyní?
Jan Radimský: Bernanosova beletristická díla se dočkala českého překladu mnohem dříve – romány Pod sluncem satanovým, Přetvářka a Radost (poslední dva souhrnně pod titulem Odpadlík) se dostaly k českým čtenářům ještě před druhou světovou válkou. Další jeho předválečné beletristické texty (Muška a Zlý sen) mohly vyjít v období pražského jara. Esejistické Bernanosovy texty měly v tomto ohledu ztíženou pozici. Velké hřbitovy vycházejí ve Francii na prahu druhé světové války (1938), v socialistickém Československu nemohly být otištěny nejen pro hluboce royalistické a katolické postoje autora, ale i proto, že Bernanos byl považován za sympatizanta frankistů (ostatně ne zcela právem, jak se čtenář Velkých hřbitovů může přesvědčit). Současný překlad eseje Velké hřbitovy v měsíčním svitu vznikal od roku 1999 a jeho vydání se o několik let zpozdilo z důvodů ekonomických. Není divu – vždyť autor sám píše, že jeho texty nejsou určeny širokému publiku: „Těch, které vyzývám, není pochopitelně mnoho. Nezmění nic na běhu tohoto světa. Ale to pro ně jsem se narodil, právě pro ně.“ Čeští čtenáři si ještě budou muset počkat na další esejistická díla Bernanosova, zejména na esej Skandální pravda (Le scandale de la vérité, 1939), kde se autor vyrovnává s mnichovskou zradou.

- Přináší kniha nějaký jiný pohled na španělskou občanskou válku?
- Z doslovu Josefa Mlejnka je patrné, že Bernanosova zpráva o španělské občanské válce – neboť i takto lze Velké hřbitovy číst – bude plodným obohacením české historiografie, zejména historiografie katolického zaměření. Vedle svědectví angažovaného intelektuála, o jaké Francie neměla nikdy nouzi, však Bernanos čtenářům nabízí i specificky lidský pohled na občanskou válku. Ten se nečekaně vynořuje v místech, kde politicko historická polemika přechází v lyrické pasáže prodchnuté osobními vzpomínkami, a zasáhne čtenáře samozřejmou, bezděčnou hrůzou jatek, která se umně skrývají pod maskou nenuceného, bezstarostného života. Hezká fasáda fungující země však byla vykoupena nesmírným strachem, který Bernanos velmi ostře vnímal, ačkoli byl sám v relativním bezpečí: „Když mne námořní důstojníci přišli v Palmě navštívit, bývali u vytržení nad čistotou ulic, provozem tramvají a bůhví čím ještě. „Cože! Obchody fungují, lidé se procházejí, a vy říkáte, že se zabíjí? To snad ne!” Netušili, že obchodník nemohl zavřít krám, aniž by riskoval hlavu. Netušili rovněž, že státní správa lpějící na morálce zakazovala příbuzným popravených nosit smutek.“

- V úvodu knihy Georges Bernanos několikrát opakuje: "Vztek hlupáků naplňuje svět." Dá se to brát jako autorova předzvěst toho, co bude následovat v dalších desetiletích 20. století?
- Ano, dlouhé pasáže, kde Bernanos píše o hlupácích a jejich vzteku, nepozbyly nic ze své aktuálnosti. Nejde ani tak o to, že autor správně vytušil nadcházející světovou válku (ostatně kolikrát už od té doby stál svět na pokraji světové války, či alespoň nějaké globální krize?) – ale brilantně také analyzoval síly, které ke globalizaci krizí vedou. Každá společnost, píše Bernanos, má totiž své hlupáky. Dokud jsou roztroušení a přichycení k rodné hroudě jako slávky ke skále, nepředstavují žádné nebezpečí. Avšak běda, když je moderní svět vytrhne z ulit, když jim rychlovlaky a letadla umožní cestovat, když jim průmysl spolu s vědou vloží do rukou mocné nástroje – rádi a hbitě využijí všechny tyto prostředky, které je „zbaví toho jediného úsilí, jehož nejsou schopni, totiž samostatně myslet.“ A to platí dnes ještě naléhavěji než v době Bernanosově.

© Ondřej Horák, Jan Radimský
článek vyšel v Lidových novinách
na iLiteratura.cz se souhlasem autorů

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 3682x

katalogy

Koupit knihu

Inzerce