Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku v nakladatelství Argo

Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku v nakladatelství Argo

aktualita historie

Nakladatelství Argo přišlo s odvážným a nanejvýš záslužným počinem zpřístupnit prameny k dějinám středověku. Jedná se o texty psané v latině či v národních jazycích, které dosud vůbec nevyšly, nebo které sice vydány byly, ale jejichž vydání jsou zastaralá či nedostupná...

Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku v nakladatelství Argo

Nakladatelství Argo přišlo s odvážným a nanejvýš záslužným počinem zpřístupnit prameny k dějinám středověku. Jedná se o texty psané v latině či v národních jazycích, které dosud vůbec nevyšly, nebo které sice vydány byly, ale jejichž vydání jsou zastaralá či nedostupná (z dosud vyšlých titulů se týká Řehoře z Tours, O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách).

Směle nastoupený kurs ediční řady již přinesl první plody v podobě přeložených pramenů k dějinám západní Evropy: mimo již zmíněnou práci Řehoře Tourského se jednalo o zprávu o osvobození Lisabonu křižáckou armádou (Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska, srv. recenzi na tomto serveru), Kroniku Dětmara z Merseburku sepsanou po roce 1000, která poskytuje cenná svědectví rovněž k dějinám střední Evropy, dále Církevní dějiny národa Anglů Bedy Ctihodného a dvojici latinských textů Gerarda z Walesu věnovaných popisu zajímavostí, legend či zázračných událostí (Putování Walesem) a deskripci velšské mentality spolu s politickou a společenskou situací ve Walesu (Popis Walesu). Společným jmenovatelem vydaných knih je kvalitní příprava, věrný převod z jazyka originálu, který doprovázejí střízlivé poznámky k textu za překladem a úvodní studie, které ne vždy, ale v převážné většině píší historikové či specialisté na danou látku. Knihy jsou doprovozeny mapkami, genealogickými tabulkami či obrazovými přílohami, rejstříkem, seznamem pramenů a literatury spolu s výběrovou bibliografií.

Zatímco doposud se čtenářům dostaly do rukou prameny povýtce k dějinám západní Evropy, pro další období počítá nakladatelství rovněž s širším geografickým přesahem na východ. V seznamu připravovaných titulů se nachází například Kronika a činy polských vévodů a králů Galla Anonyma či Haličsko-volyňský letopis, i když těžiště budoucích titulů je i nadále v historiografické produkci zabývající se dějinami západní Evropy (Dějiny britských králů Geoffreye z Monmouthu; Bájné plavby do jiných světů – sborník staroirských textů spolu s latinským spisem Plavba svatého Brendana; kronika Adama Brémského Činy biskupů hamburského kostela a Kronika krále Dona Pedra I. k dějinám portugalského království).
 
Edice tak postupně splácí dluh, který byl na poli latinské historiografické produkce dosti citelný. Návratem ad fontes tak poskytuje čtenářům patrně především z řad historiků a studentů základní stavební kameny k poznání středověké vzdělanosti, nejen politických dějin v úzkém slova smyslu, ale i širšího kulturního povědomí, přičemž celý ediční projekt může být chápán rovněž jako příspěvek k pochopení dnešní Evropy. Proklamovaná orientace jak na odbornou veřejnost, tak na širší čtenářskou obec se zájmem o jednotlivá témata patrně vyústilo k rozhodnutí nechat mluvit prameny a v poznámkovém aparátu podávat pouze nezbytně nutné informace. Pro tento přístup se nabízí vyvětlení ve snaze nakladatelství nezahlcovat přílišným množství informací čtenáře, kteří by si je v případě zájmu mohli obstarat jinde. Tato strategie však naráží na obecný problém českých knihoven, ať již fakultních a seminárních či univerzitních, které novými specializovanými zahraničními studiemi a odbornou literaturou ve velké míře neoplývají. Tato drobná poznámka však nikterak nezpochyňuje záslužný počin nakladatelství. Je spíše smutnou glosou ke stavu našich knihoven a povzdechem, aby motivovaný čtenář poté, co si některou z knih přečte, nezůstal se svým zájmem o hlubší vhled do problematiky osamocen.

© Iva Adámková

Diskuse

Vložil: gp, 16.08.2009 15:21
Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku v nakladatelství Argo
Super, díky za info. Argo má odvahu.
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 5548x

Inzerce
Inzerce