Pravdová, Anna: Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945

Pravdová, Anna
Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945

anotace kultura

Publikace Anny Pravdové, Zastihla je noc – čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, jež je výsledkem několikaletého bádání v českých, francouzských a jednom americkém archivu, zkoumá společenské a umělecké souvislosti pobytu českých výtvarných umělců ve Francii v době druhé světové války.

 

Anna Pravdová: Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945. Opus, Národní galerie v Praze, 2009

Publikace Anny Pravdové, Zastihla je noc – čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, jež je výsledkem několikaletého bádání v českých, francouzských a jednom americkém archivu, zkoumá společenské a umělecké souvislosti pobytu českých výtvarných umělců ve Francii v době druhé světové války. Povaha česko-francouzských vztahů se s historickým vývojem měnila; za jejich zlatý věk je považováno období mezi dvěma světovými válkami, kterému byla už mnohokrát z nejrůznějších hledisek věnována pozornost, za jejich dočasný konec pak podpis mnichovské dohody. A právě tímto momentem začíná tato studie.

Je to doba, kdy do Paříže z Československa přijíždí nová vlna umělců, ovšem ze zcela jiných důvodů než ty předchozí. Změnily se i priority umělců. Pro mnohé, i ty dosud apolitické, se tvorba stává prostředkem občanské angažovanosti a řada z nich na čas podřizuje svůj talent kolektivnímu zajmu. Většina z nich se zapojila aktivně do propagačních akcí s cílem upozornit na tragický osud jejich země, a v Paříži byla poprvé v historii založena Skupina československých výtvarných umělců, jež pořádala výstavy a iniciovala publikace a kulturní události, které by francouzskému publiku dokázaly, že česká kultura je stále živá. V Paříži se tak konala celá řada zajímavých výstav českých umělců a vyšlo několik básnických i jiných sbírek s původními ilustracemi našich významných umělců, z nichž většina je dosud neznámá.
V Paříži byl také založen Dům československé kultury, kde se scházela kulturní elita národa přítomná v tehdejší Paříži, a jehož obyvatelé byli v září 1939 zatčeni a na šest měsíců uvězněni v pařížskem vězení La Santé. Pomocí archivních dokumentů a vyšetřovacího spisu k celému případu (veřejnosti dosud nepřístupného, do nějž se podařilo nahlédnout díky výjimce udělené ministerstvem obrany Francie), bylo možno objasnit důvody, které francouzskou policii vedly k zatčení Adolfa Hoffmeistra, Aléna Diviše, Maxima Kopfa, Antonína Pelce, Lenky Reinerové a dalších českých intelektuálů.
V roce 1939 byla ve Francii založena Československá armáda. Řada umělců do ní dobrovolně vstoupila (např. Z. Přibyl, F. Matoušek) a po jejím rozpuštění se zapojila do odbojového hnutí, jemuž dala k dispozici svůj výtvarný talent (Zdeněk Přibyl kreslil prapory jednotlivých oddílů, sochař Jan Vlach vyřezával razítka odbojových organizací). V okupované Paříži se zatím utvořila ilegální surrealistická skupina, mezi jejímiž členy byla i česká malířka židovského původu Edita Hirschová. Svědectví o jejím pozoruhodném talentu bohužel dokládá jen několik z mála zachovaných děl; většina z nich byla zničena po jejím zatčení v červnu 1942, po němž následovala deportace do Osvětimi, odkud se Tita (tak podepisovala svá díla) již nevrátila.

Osudy českých umělců, kteří se uchýlili do Francie, byly ve většině případů po obsazení Československa velice různorodé a pozoruhodné. Cílem publikace je na základě archivních dokumentů vytvořit co možná nejucelenější mozaiku poskládanou z často velmi spletitých osudů umělců, kteří prošli za války Francií. Byla jich celá řada, práce se věnuje především těm, kteří byli nějakým způsobem, ať už dobrovolně, či nikoliv, přímo účastni na tehdejším dění, zejména Kurtu Gr ögerovi, Editě Hirschové, Adolfu Hoffmeistrovi, Jiřímu Karsovi, Rudolfu Kunderovi, Františku Kupkovi, Fedoru Loevensteinovi, Františku Matouškovi, Antonínu Pelcovi, Rudolfu Pollakovi, Zdeňku Přibylovi, Josefu Šímovi, Imro Weiner-Kráľovi.
Práce navazuje na doktorskou práci Anny Pravdové, připravovanou formou co-tutelle zároveň na FFUK v Praze a na pařížské Sorbonně, za niž obdržela cenu za nejlepší doktorskou práci obhájenou na univerzitách v Paříži a v Ile-de-France v oblasti humanitních věd v roce 2005. Kniha je výsledkem grantového projektu řešeného v Ústavu dějin umění FFUK. Nyní je autorka kurátorkou sbírky kresby a grafiky Národní galerie v Praze.

 

Diskuse

Vložil: PhDr Jaromír A. Máša, 18.04.2010 14:34
Pravdová, Anna: Zastihla je noc. Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945
Sochař Jan Vlach je můj vzdálený příbuzný. Stýkám se s jeho dcerou Klárou, která studovala na ENS francouzské dějiny a vyučovala je pak celý život na nějakém renomovaném gymnasiu v Paříži. Chtěla zde odcovo dílo, k němuž má dokumentaci, tady vystavit, ale nějak se to nepovedlo a zahořkla, ani sem nejezdí.... Je to moje sestřenice. Myslí si, že by stálo zato alespoň jeho dílo zpřístupnic na nějakém vebu tady. Moje koordináty máte a budete-li mít zájem, spojte se se mnou. Dr Jaromír Máša, Praha, 222 315 700, 722 926 529, www.asa.unie.info
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 4650x

katalogy

Koupit knihu

Inzerce