Marie Voslářová

Marie  Voslářová Redaktorka pro švédskou a německou sekci.
Vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze. Překládá a tlumočí na volné noze.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články