Marie Voslářová

Marie  Voslářová – švédská a německá sekce, editace textů v redakčním systému
Marie Voslářová vystudovala překladatelství-němčinu a švédštinu na FF UK v Praze, od podzimu 2008 spolupracuje s iliteraturou jako editační asistentka a jako redaktorka švédské sekce, přispívá také do sekce německojazyčné. Překládá a tlumočí na volné noze.

Pro iLiteraturu pracuje jako

Články