Smatryčenka, Sjarhej; Martysevičová, Maryja (eds.): Dvě duše. Výbor současné běloruské poezie

Smatryčenka, Sjarhej; Martysevičová, Maryja (eds.)
Dvě duše. Výbor současné běloruské poezie

recenze beletrie zahraniční

Znáte současné běloruské básníky? Pět z nich představuje výbor Dvě duše, který sestavili Sjarhej Smatryčenka a Maryja Martysevičová - ta napsala také úvodní esej o běloruštině a běloruské literatuře.

Kolik duší má běloruská poezie?
Smatryčenka, Sjarhej
; Martysevičová, Maryja (eds.): Dvě duše. Výbor současné běloruské poezie. Přel. Sjarhej Smatryčenka, Františka Sokolová, Max Ščur. Praha, Nakladatelství Olga Krylová, 2011, 107 s.


Výbor současné běloruské poezie nazvaný Dvě duše je pro mne jednou z nejpozoruhodnějších knih loňského podzimu. Útlá knížka vyšla jako již 6. svazek edice Knihovnička PEN Klubu a Člověka v tísni. Knihy z této edice nabízejí texty autorů ve své zemi perzekvovaných a nedostávají se do běžné distribuce, a to i kvůli tomu, že jejich vydání je financováno ze sponzorských darů (vydání této antologie podpořili manželé Winklerovi). Šířeny jsou pomocí Českých center, rozdávány na besedách pořádaných PEN Klubem a část nákladu se většinou pašuje zpět do země, z níž byly dovezeny rukopisy. Knihy proto vycházejí přinejmenším dvojjazyčně: v jazyce českém a jazyce původním.

Literatura na přehybu mapy
Antologii současné běloruské poezie uspořádali Sjarhej Smatryčenka a Maryja Martysevičová, překlady z běloruštiny pořídili Sjarhej Smatryčenka, Max Ščur a Františka Sokolová. Úvodní esej o běloruské literatuře napsala Maryja Martysevičová. Vysvětluje v něm, že název Dvě duše dostala antologie podle stejnojmenné novely Maxima Hareckého, která za dob SSSR patřila na seznam zakázaných knih a jejímž námětem je hledání běloruské identity – Bělorusko se rozkládá na přehybu mapy Evropy a stává se tak zemí in between. „To, co se dá označit jako současné běloruské písemnictví, je výsledkem […] pocitu mezi,“ píše se v úvodním eseji.

Běloruštinu jako jazyk svých textů používá jen málo literátů, množství běloruštině rozumějících čtenářů také není nijak ohromující. A tak je většina literatury vzniklé na území Běloruska psána rusky, aby mohla být distribuována i do sousedního Ruska. „Panenský kánon běloruské literatury, pečlivě očištěný od avantgardy, se dnes učí v běloruských školách. Není pak divu, že v protikladu k němu se v běloruské nezávislé literatuře vyvinul alternativní kánon,“ dodává Martysevičová. Svůj esej končí přirovnáním běloruské poezie k autistickému dítěti, které se konečně naučilo komunikovat se světem a snaží se mu vyjevit svůj vnitřní svět.

Do antologie současné běloruské poezie byly vybrány básně pěti autorů: Uladzimira Arlova, Andreje Chadanoviče, Valžyny Mortové, Uladzimira Ňakljajeva a Alese Razanava.

Tradice a historie v poezii
Uladzimir Arlov, rodák z Polocku, je povoláním historik. Tématem jeho básní se snad i proto stávají tzv. malé dějiny. Z pozice dospělého muže vzpomíná třeba na pověry, jimiž ho častovala babička („Nemiluj se s dívkami v žitě, / […] neboť kolik klasů polámeš, / tolik lidí / skoná hlady“), dějiny své rodiny propojuje s historií běloruskou, když píše o tom, že jeho děda umí jen slabikovat, protože běloruská škola byla za války spálena. „V jeho tvorbě […] získaly azyl ideály národního obrození 90. let,“ dočteme se v úvodu.

Tím, jak se tradiční hodnoty promítají do života moderní společnosti, se ve svých textech zaobírá i Andrej Chadanovič. Poukazuje na osudovost zdánlivě banálních okamžiků a boří zažitá básnická klišé a obraz básníka jako modly vzývající národní ideály (Martysevičová o nich hovoří jako o etnických fetiších).

Existenciální verše in between
Opravdu existenciální verše však píše Uladzimir Ňakljajev. Vytváří si vlastní kosmos, v němž je hledání Boha hledáním sebe samého a v němž je člověk smířen se svým bytím tady na Zemi, přestože jsou mu odpírány určité jistoty a záchytné body („Vánice… Sněžných náspů val, / Severské chlady. / Pokud jsem někde bydlet plánoval, / pak nikdy tady.“). Martysevičová poznamenává, že jeho básně se dotýkají toho nejzákladnějšího v člověku, čímž je pro Bělorusy křišťálová upřímnost obyvatel venkova.

Skutečným básníkem in between je pak Ales Razanav. Jeho básně jako by byly tím, co spojuje dva naprosto odlišné světy, a nemožné tak činí možným („Tu mrtvé ožilo. / A tu živé zmrtvělo.“). Je rozcestím, které ostatním ukazuje cestu, ale sám zůstává pevně zakotven na místě, z něhož vzešel. To však neznamená, že by přestal být zvídavý či ke svému okolí kritický: „[...] nosí s sebou celý vesmír, celou běloruskou kosmogonii,“ píše editorka.

Binární protiklady hrají důležitou roli také v básních Valžyny Mortové, básnířky přednášející literaturu ve Spojených státech, kde snad – podobně jako běloruština v její stejnojmenné básni – čeká na příležitost, kdy se bude moci ve své rodné zemi svobodně projevit. Často používá oxymora, kontrasty i protiklady a její metafory jako by upozorňovaly na to, že současné Bělorusko je zemí vymknutou z kloubů („a zase dle roční zprávy / nejlepších výsledků / dosáhla továrna na slzy. / […] dostávám mzdu za své výrobky, které produkuji. / a jsem šťastná za to, co mám.“). Spojením dvou je vlastně i básnířka sama: její další knížka vyjde v angličtině.

Věřím, že Smatryčenka a Martysevičová vytvořili opravdu reprezentativní výbor běloruské opoziční poezie, která nestojí v opozici politické, ale spíše jazykově-estetické. Je to poezie oživující skomírající jazyk a zároveň dokazující, že metaforický jazyk básní je srozumitelný bez ohledu na řeč. Pokud byste se rádi setkali s poezií, která pojednává o tradičních tématech netradičně a která hledá nové cesty pro vyjádření sebe sama, zkuste si výbor Dvě duše sehnat. I kdyby to mělo být jen pdfko, o něž si napíšete na sekretariát PEN Klubu.

© Eva Marková

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 74 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

80%autor článku   52%čtenáři

zhlédnuto 3135x

katalogy

štítky k článku

Inzerce
Inzerce