Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky
Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky

Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky

Tato sbírka povídek zve českého čtenáře na exkurzi do ukrajinské moderní literatury a nabízí jiný a pro českou společnost netradiční pohled na Ukrajinu a ukrajinskou kulturu.

Nakladatelství Kniha Zlín v roce 2008 představilo čtenářům knihu Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky - výborně přeloženou, dynamickou a různorodou sbírku. Kniha Expres Ukrajina je jedinou sbírkou krátkých prozaických děl, která čtenáři nabízí výběr z tvorby nejlepších ukrajinských autorů současnosti, tedy období posledních dvaceti let. Sbírka se skládá ze třiceti povídek a setkáme se v ní s autory známými i začínajícími, například Jurij Andruchovyč, Natalka Sňadanko, Oksana Zabužko, Serhij Žadan a další. Editorkou této pozoruhodné sbírky povídek je nejznámější současná překladatelka z ukrajinštiny Rita Kindlerová.

Antologie představuje texty autorů tří literárních generací. Do první generace lze zařadit autory, narozené v 50. a 60. letech 20. století. Tito autoři ovlivnili literární vývoj díky novým formám, směrům, postupům a tématům, která přinesli do moderní literatury. Většinou patřili k ukrajinskému disentu a svá díla v 70. a 80. letech minulého století nesměli publikovat.

Druhá generace je generace autorů, narozených v 70. letech, kteří prožili dětství v Sovětském svazu. Když se SSSR rozpadl, najednou se museli naučit žít v úplně novém a jiném světě. Tato zkušenost se odráží také v jejich tvorbě.

A nakonec generace třetí – generace mladých autorů, které již neovlivnilo ani období stagnace 70. a 80. let, ani období po rozpadu Sovětského svazu.

Tato sbírka povídek zve českého čtenáře na exkurzi do ukrajinské moderní literatury a nabízí jiný a pro českou společnost netradiční pohled na Ukrajinu a ukrajinskou kulturu. V povídkách se setkáme s prvky tradičními pro ukrajinskou postmodernu. Autoři využívají humor, grotesku, alegorii, sebeironii, hrají si s jazykem, texty a reáliemi, vytvářejí mýty, zaměňují historické a živé postavy. Autoři nám ukazují reálnou ukrajinskou současnou společnost a nastavují jí zrcadlo.

Kniha Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky je originální a pro českého čtenáře jedinečnou možností vnímat Ukrajinu a její kulturu jinak, než je v České republice běžné kvůli mafii a gastarbaiterům. A snad se tak podaří vymýtit negativní stereotypy, zakořeněné v české společnosti a přispět k propagaci ukrajinské literatury.

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Rita Kindlerová (ed.): Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky. Přel. Oxana Gazdošová, Ludmila Jančiková, Jan Jeništa, Viktorie Jíchová, Petr Ch. Kalina, Rita Kindlerová, Zoe Kratochvílová, Věra Nečasová, Elena Opletalová, Miroslav Ottomanský, Ladislav Petráš, Petra Rudinská, Eva Svatoňová-Reutová, Monika Ševečková-Hrdinková, Růžena Šišková, Martina Trčková, Lenka Tyrpáková, Tomáš Vašut, Michal Vynohradnyk, Bohdan Zilynsky, Kniha Zlín, 2008, 328 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse