O projektu

Časopis iLiteratura.cz poskytuje kritickou reflexi české i zahraniční literatury a přináší zpravodajství o aktuálních literárních událostech.

Prioritou časopisu je kvalitní literární kritika. Stěžejní část obsahu tvoří recenze původní české tvorby a českých překladů ze zahraničních literatur, v menší míře je komentována i zahraniční knižní produkce.

Projekt má dvě hlavní oblasti působnosti: literární časopis sleduje aktuální knižní nabídku a dění na literární scéně a doplňuje ho rozsáhlý, všem přístupný archiv článků reflektujících literární vývoj posledních dvaceti let.

Časopis nemá tištěnou verzi: rámec on-line média umožňuje každodenní aktualizaci, publikování neomezeného množství článků variabilního rozsahu, dostupnost odkudkoli, nehmotnou archivaci. Naším záměrem je ukazovat, že čtení neztrácí ve světě moderních technologií atraktivitu, naopak se s nimi vhodně doplňuje.

Publikujeme každoročně přes 700 článků, a to ve 40 žánrových a jazykových sekcích.

Projekt vznikl v letech 2000 až 2002. Zajišťuje ho Sdružení pro iLiteraturu, z. s. Na obsahovou a jazykovou stránku textů dohlíží redakce: šéfredaktorka Jovanka Šotolová, editoři Lukáš Klimeš, Kamila Drahoňovská a Blanka Pešoutová a 8 redaktorů. Autorsky se na obsahu podílí rozsáhlá skupina 150 recenzentů, mezi nimiž jsou zejména literární teoretici, literární publicisté a překladatelé.

Zaměření časopisu

Věnujeme se především současné literární tvorbě a knižní produkci dostupné na trhu. Pozornost u nás má vedle beletrie například:

 • literatura faktu – pravidelným recenzováním NF literatury se lišíme od ostatních periodik;
 • česká poezie – v kontextu ostatní recenzované produkce si u nás získává nové čtenáře;
 • dětská literatura – jako jediné periodikum nabízíme přes 50 recenzí knih pro děti ročně;
 • oddechové literární žánry – výběrově sleduje rubrika Relax;
 • tzv. malé a menšinové literatury jsou v kontextu časopisu valorizovány, získávají si pozornost náhodných čtenářů a nejen osvícených zájemců
 • sledujeme i oblast komiksové tvorby, filmové adaptace literárních děl;
 • audioknihy – rubrika reaguje na rostoucí zájem o literární díla na tomto nosiči.


O literatuře nereferujeme pouze formou recenzí, specifika literární tvorby a zákulisí knižního trhu přibližujeme čtenářům i jinak, v rámci dílčích rubrik a projektů jako:

 • Povolání: překladatel/ka – rozhovory s překladateli různých literatur i žánrů
 • Povolání: nakladatel/ka – rozhovory se zástupci nakladatelství různého zaměření i velikosti (věnovali jsme se i otázkám dopadu koronavirových opatření na knižní trh)
 • Povolání: spisovatel/ka – rozhovory s předními i méně známými českými autory
 • rozhovory se zahraničními autory
 • rozhovory s odborníky na audioknihy
 • sloupky spisovatelů – aktuální komentáře a úvahy českých autorů různých generací
 • rubrika iLiGlosa – názorové články redaktorů časopisu
 • Nejlepší knihy rokuČtení na léto – redakční výběr knih z vánočního a letního knižního trhu
 • reflexe předních pražských i mimopražských literárních událostí jako např. Velký knižní čtvrtek, veletrh Svět knihy Praha, Svět knihy Plzeň, Magnesia Litera, Festival spisovatelů Praha, Den poezie, Tabook a další

Publikum

Projekt iLiteratura.cz komentuje literaturu tak, aby byl zajímavým zdrojem informací pro odbornou i laickou veřejnost. Typickým čtenářem je člověk s VŠ vzděláním s určitým kulturním rozhledem, z 60 % jde o ženy, nejčastější čtenáři jsou z věkové kategorie 18 až 45 let, výjimkou však nejsou ani senioři (65+). Vedle odborných kruhů (pedagogové, novináři, překladatelé, nakladatelé, knihovníci) nás pravidelně sledují zejména studenti a obecně lidé se zájmem o literaturu a četbu. Důležitou skupinu tvoří návštěvníci ze zahraničí (studenti, krajané, zahraniční bohemisté a překladatelé), významné procento návštěvníků pochází ze Slovenska. Tyto údaje průběžně sledujeme pomocí nástroje Analytics Google a Mamoto. Snažíme se oslovovat různorodé cílové skupiny: 


 • široké čtenářské publikum – skupina bývá literárními periodiky upozaděna, my ji však považujeme za důležitou (rubrika Relax hledá v oddechové produkci hodnotnější tituly
 • připravujeme přehledy vánočních a letních knižních tipů)
 • odborná veřejnost – té jsou určeny mj. články formátu „studie“ či „kritika překladu“
 • rodiče a děti – jednou týdně přinášíme recenzi vybraného titulu z knižní produkce pro děti
 • mladší generaci usnadňuje přístup k obsahu sdílení článků přes sociální sítě s možností zapojit se do otevřené diskuse: ta probíhá přímo na webu časopisu, ale i na profilech, které iLiteratura spravuje na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram)
 • studenti – jsou jednak naším věrným publikem, jednak průběžně navazujeme spolupráci se studenty VŠ a jejich zaškolení věnujeme velkou pozornost

Struktura příjmů

Významnou část financování tvoří dotace z prostředků MK ČR. Projekt se těší i dlouhodobé podpoře zahraničních zastupitelských orgánů a kulturních center, které přispívají na rozvoj sekcí věnovaných národním literaturám (v r. 2021: Goethe Institut, Rakouské kulturní forum, Polský institut, Velvyslanectví Finské republiky, Velvyslanectví Norského království, Velvyslanectví Švédska, Francouzský institut, Nadace Pro Helvetia). Dalším zdrojem financování jsou příjmy ze služeb a placené inzerce.

Sledovanost

Údaje z nezávislého sledování přes Google Analytics, období květen 2021 až květen 2022: návštěvy 616 618, uživatelé 360 000, zobrazení stránek 1 094 774, průměrná doba relace 00:01:45, míra okamžitého opuštení 74 %. Novější přesné údaje o návštěvnosti v současné době nelze poskytovat – s ohledem na omezené možnosti sledovat aktivitu uživatelů webu. 

Další aktivity Sdružení pro iLiteraturu, z.s.

V r. 2024 se náš tým účastní projektu iLi-Mobilita. Zahraniční literatura a její reflexe měnícího se světa (s podporou NPO – Status umělce – Výzva č. 4/2023 – Mobilita III / 0314, č. projektu 0314000155).

V r. 2022 až 2024 jsme pracovali na projektu iLiPodcast. Současná literatura jako cesta k pochopení světa, toleranci a respektu (s podporou z Fondů EHP a Norska, Program Kultura, KU-CA2-032). Web projektu iLiPodcast.cz.

Výběr knih Čtení na létoNejlepší knihy roku – v r. 2022 ve spolupráci s Deník N.

Podílíme se na přípravě pořadu Knižní servis pro Radio 1.

V r. 2021 jsme realizovali projekt iLiLaboratoř umělecké kritiky (s podporou z Fondů EHP a Norska, Program Kultura / Umělecká a kulturní kritika, KU-ACC1-005).

About iLiteratura.cz

The online literary magazine, iLiteratura.cz, is an independent and non-profit project. iLiteratura.cz has two main goals: it functions as a traditional literary magazine, capturing and commenting upon the current book market both in the Czech Republic and abroad; it serves as a valuable source of information and an extensive archive, currently comprising over 15 000 texts.

The magazine explores literature from different angles and attempts to present it in a way that would make it an interesting source of information for both literary professionals and the general public.

iLiteratura.cz provides information on Czech as well as foreign literatures. The project offers reviews of both original Czech books and Czech translations from foreign literatures, and also comments on foreign books which have not yet been translated into Czech. It focuses primarily on current literature and strives to capture the diversity and differences of literary scenes on national and supranational bases. Additionaly, iLiteratura.cz attempts to identify similarities and common problems amongst different cultural communities around the world. It presents both Czech and foreign authors, and updates readers on literary prizes, festivals, book fairs etc.

iLiteratura.cz is the only Czech literary project that systematically follows literatures of many major and minor language areas. The portal is divided into approximately forty sections, based mainly on the language or literary genres (e. g. classical literature, children’s literature, nonfiction, movie adaptations of literary works). Each section is updated according to new releases at the current Czech book market.

iLiteratura.cz is a modern alternative to traditional literary and cultural journals. It publishes articles in a similar fashion but in a different setting and in a vastly larger quantity. It is ecological, interactive, and nimble in regards to current literary happenings.