Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa. – Náš web využívá pouze identifikátor Vaší IP adresy.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme neziskový subjekt, Sdružení pro iLiteraturu, z. s., IČ 26636301, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 13884. Hlavní náplní naší činnosti je vydávání časopisu iLiteratura.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě, že jste uživatelem našich služeb, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. při přihlášení se k odběru newsletteru). Jedná se o údaje, které nám sdělíte při registraci k této službě.

V případě, že jste návštěvníkem našich webových stránek, můžeme zpracovávat zejména tyto údaje:

 • IP adresa, ze které Vaše koncové zařízení získává přístup k našim stránkám či mobilním aplikacím;
 • údaje získané prostřednictvím souborů cookies (či jiných online identifikátorů) jako jsou zejména: informace o Vašem koncovém zařízení (typ prohlížeče, jeho nastavení, operační systém zařízení), geolokační údaje, obecné informace o Vašich zájmech, informace o navštívených webových stránkách či použitých mobilních aplikacích atd.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely.

 • správa Vašich uživatelských účtů k našim službám;
 • uložení Vašeho osobního nastavení v rámci konkrétní služby či produktu;
 • organizace spotřebitelských soutěží a anket a doručení výher výhercům;
 • zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových služeb;
 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;
 • reakce na Váš dotaz nebo komentář zaslaný prostřednictvím formuláře „diskuse“;
 • přenos komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě;
 • trvalé zapamatování si Vašich přihlašovacích údajů a preferencí;
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

Jaké zdroje využíváme k získání Vašich údajů?

Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáváme přímo od Vás v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Své osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pokud nám je nepředáte, nebude možné službu poskytnout v plném rozsahu a kvalitě.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které je chrání před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a aktualizována.

Nastavení soukromí a správa cookies

Na webových stránkách iLiteratura.cz se za účelem zajištění správného fungování používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou také sloužit ke zpracování dalších osobních údajů (s jejich pomocí můžeme analyzovat, jak tyto stránky procházíte).

K těmto údajům ve Vašem zařízení máme přístup nebo je ukládáme – pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby.

Jaké cookie sbíráme?

Používané cookies na našich stránkách se dělí na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle. Jsou to informace týkající se Vašeho prohlížeče a zařízení a statistické informace o Vašem užívání našich webových stránek.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu,
 • analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek.

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.

 

Tento dokument byl vytvořen 24. srpna 2022.