Jak hodnotíme

Stupnice hodnocení autora článku

0 % 

Kniha, která vůbec neměla vyjít. Nedá se číst už od první stránky a není cesty, jak to vylepšit. Naprosté selhání nakladatele. Amatérské pokusy o literární dílo. V non-fiction pseudovědecký blábol.

10 % 

Kniha, která v této podobě neměla vyjít. Některé slibné momenty (námět, motivy, styl) jsou zcela překryty zjevnými nedostatky. V překladové literatuře velké množství zásadních překladatelských chyb a omylů, které zcela znehodnocují původní text. V non-fiction kniha postrádající základní parametry populárně naučného či odborného textu.

20 %

Kniha, která obstojí jen u těch nejnaivnějších čtenářů. Plná stylistických i obsahových klišé, ať již záměrných, či upřímně míněných. Přímočarý kýč. V non-fiction primitivní poučky pro lidi, kteří chodili za školu. Harlekýnky, triviální horory, knihy pro děti, které čtenáře podceňují.

30 %

Vykalkulované čtivo, které není moc dobře napsané. Autor zvládá základní vyprávěcí schéma (převážně oddechového žánru), ale naplňuje jej neoriginálními motivy. Pozornost čtenáře udržuje podbízivými triky, neumí ho překvapit. V non-fiction ziskuchtivý slepenec z novinových článků a knih jiných autorů.

40 %

Slabá kniha. Selhání, kterého je nám trochu líto, protože pramení z autorské nezkušenosti, případně únavy. Autorský záměr vůbec nevyšel. Kniha je nezajímavá a úmorná, a třebaže ji recenzent bez úhony dočte do konce, čtenář by s ní jen marnil čas: nepobaví, nepoučí, nenabídne přesah.

50 %

Rutinní dílo, konzumní čtivo. Výrobek spisovatelské fabriky, který uspokojí očekávání autorových (či žánrových) fanoušků nebo naivních čtenářů. Zaměnitelná průměrná kniha, řemeslně ovšem solidně zvládnutá, plní svou oddechovou roli. V non-fiction zvládnutá popularizující kniha.

60 %

Kvality knihy převažují nad jejími nedostatky. Autor selhává v dílčích momentech, ale záměr se mu daří naplnit. V případě oddechové literatury titul, který převyšuje běžnou produkci žánru, ale ještě jej nelze porovnávat s (dobrou) krásnou literaturou. Od této hranice už knihy s většími či menšími výhradami doporučujeme k přečtení.

70 %

Dílo talentovaného autora, který nezvládl některé dílčí parametry (nezáměrně rozkolísaný styl, nezvládnuté vedlejší postavy či dějové linky). Kniha, která stojí za pozornost, byť s výhradami. Originální nápady, čtivý styl.

80 %

Recenzentské výtky jsou drobné až hnnidopišské, kniha jako celek splňuje náročné čtenářské požadavky. V případě žánrových titulů takový, který překračuje hranice svého žánru a obstojí i mezi krásnou literaturou.

90 %

Mimořádné dílo aspirující na literární ceny. Zdánlivě třeba nenápadná kniha, která ovšem udivuje originalitou, autorským záměrem i provedením, zároveň nerezignuje na závažné společenské motivy. V non-fiction dílo vyznačující se přístupným stylem, ale přináší také původní vědecké novinky či teorie.

100 %

Klasika, kniha, která bude obdivována i za sto let. Ambiciózní, novátorská, poučená literární historií. Na čtenáře klade vysoké nároky, předpokládá jeho vzdělání, rozhled a ochotu zkoušet neznámé. Zkušené čtenáře odmění zážitkem, často na celý život.