Neznámé veledílo a jiné prózy

Neznámé veledílo a jiné prózy

Honoré de Balzac: Neznámé veledílo a jiné prózy. Povídky o umělcích. Přel. Jan Petříček, Maraton, Praha, 2021, 248 s.

Tenká hranice mezi genialitou a šílenstvím, průsečíky vědeckého bádání a komponování hudby, oběti na oltář umění i honba za ideály krásy a ztělesněnými múzami. Příběhy pěti Balzacových povídek nastiňují autorovu filozofii uměleckého génia, přičemž nejsou ochuzené ani o jeho charakteristická líčení mravů tehdejší doby.