Topecká škola

Topecká škola

Ben Lerner: Topecká škola. Přel. Olga Bártová, Argo, Praha, 2022, 334 s.

Dospívající Adam žije s rodiči psychoterapeuty na maloměstě amerického Středozápadu, kde se jeho osobní konflikty zrcadlí v omezeném uvažování místní komunity. Adam se z tohoto prostředí snaží vymanit prostřednictvím řečnických soutěží, kde vyhrává rychlost a přesvědčivost reakce. Lernerovi se podařilo napsat zároveň osobní a společenský román, jenž varuje před mocí, kterou naše řeč může mít.