V chapadlech murmuru

V chapadlech murmuru

Jan Bělíček: V chapadlech murmuru: Jak číst literaturu krize. Paseka, Praha, 2022, 232 s.

Ve zdejší literárněkritické diskusi se často objevuje tvrzení, že současná česká literatura zavírá oči před problémy dneška. Literární kritik a publicista Bělíček tuto výhradu vznášel dlouhodobě, poslední dobou už to však moc nedělá. Namísto toho napsal knihu, v níž na základě četby převážně zahraničních titulů ukazuje, v jak úzkém sepětí může literatura a náš svět teď a tady být.