Filosofie, která přišla o rozum

Filosofie, která přišla o rozum

Jean-François Braunstein: Filosofie, která přišla o rozum. Gender, zvíře, smrt. Přel. Petr Horák. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2021, 296 s.

Popularizační kniha francouzského akademika má ambici kriticky se vypořádat s myšlenkovým progresivismem na poli gender studies, animal studies a bioetiky. Místo vyargumentované polemiky však předkládá spíše hysterické citové pohoršení.