Nesmrtelná hra

Nesmrtelná hra

David Shenk: Nesmrtelná hra. Historie šachů. Host, Brno, 2022, 352 s.

Válka bez krveprolití, příležitost řešit krásné problémy, nevyčerpatelný zdroj inspirace, duchaplné cvičení mysli a způsob, jak dostát bezprecedentním nárokům současné doby…