Krídla z papiera

Krídla z papiera

Turzáková, Jana: Krídla z papiera. KK Bagala, Bratislava, 2022, 94 s.

Stěhování do nového prostředí a mateřství – dva milníky, které rozdělí život na období před a po. Jana Turzáková skrze zkoumání nitra své protagonistky podniká výpravy za hranice každodennosti, formované pomalým tempem života na vesnici i rodičovskými pochybnostmi a nejistotami.