Ztřeštěná sedma

Ztřeštěná sedma

Elena Poniatowska: Ztřeštěná sedma. Přel. Anna Tkáčová, OWP, 2004, 228 s.