Dějiny římské literatury

Dějiny římské literatury

Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. Přel. kolektiv autorů, Koniasch Latin Press, Praha, 2003, 792 s.