Honorární konzul a Doktor Fischer

Honorární konzul a Doktor Fischer

Graham Greene: Honorární konzul. Doktor Fischer ze Ženevy. Přel. František Fröhlich a Hana Žantovská, doslov F. Fröhlich, Odeon, Praha, 1987, 356 s.