Věčné mládí

Věčné mládí

Robert Menasse: Věčné mládí (Ewige Jugend)

Otec se zděsil, když jsem mu řekl, že se chci ženit a že den a místo jsou už stanoveny. Potřásal hlavou, ve tváři onen typický výraz, ve kterém se mísil odpor s neporozuměním a rezignací...