Etymologie XIII–XV

Etymologie XIII–XV

Isidor ze Sevilly: Etymologiae XIII–XV. Překlad a poznámky Daniel Korte, předmluvy Jan KalivodaJan Souček, Praha, OIKOYMENH, 200l, 347 s.

Příprava překladu a komentáře těchto tří Isidorových knih byla nesporně velmi náročná, ale výsledkem je velmi solidní a úspěšně vybavený svazek, který bude jistě významnou pomůckou pro všechny zájemce o Isidorovy Etymologie. Soudím, že překladatel i redakce mohou být spokojeni s tímto počinem na cestě k dokončení isidorovské edice.