Alef, Bejs... Jid

Alef, Bejs... Jid

Miloš Žiak: Alef, Bejs... Jid. Bratislava, Kalligram, 2006, 141 s.

Kniha Miloša Žiaka Alef, Bejs... Jid nanovo odtláča autorov knižný básnický debut Oheň až požiar z roku 1982, v premiére prináša novú knihu básní Jod-jid dopísanú v roku 2005, pod hlavičkou doslovu uverejňuje doplnky k spomienkovej knihe Mrzáci studenej vojny, v rámci dvoch očíslovaných príloh verše Žiakovho priateľa Mariana Kubicu z ich spoločnej samizdatovo realizovanej zbierky Dvojzáprah z konca sedemdesiatych rokov a Žiakove preklady piatich básní Sergeja Jesenina z toho istého obdobia.