Bieguni

Bieguni

Olga Tokarczuk: Bieguni. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007

Pod oknem stál velký pracovní stůl a na druhé straně prosklené vitríny. Preparáty! Blau nemohl ovládnout vzrušení, najednou se ocitl u nich, sám nevěděl jak. Možná se zlobila, že jí nedal čas, aby ho pozvolna, erudovaně připravila na to, co za chvíli spatří. Nečekal...

Běguny jsou konotací na pravoslavné bezpopovce z osmnáctého století, jichž autorka v textu využívá v rámci velké metafory – koyaanisqatsi. Jde o lidi, kteří se jako čert kříže bojí spočinout, pro něž ukřižovaný Kristus je jako přišpendlený ovád, motýl v uzavřeném panoptiku, symbol zla a vítězství smrti.