Uvidět Znojmo

Uvidět Znojmo

Jiří Červenka: Uvidět Znojmo. Opus, Zblov, 2008, 67 s.

Básník je sběratelem zlomků minulosti, archivářem zmizelého světa; pečlivě vybírá předměty a události, třídí je a shromažďuje do sbírky; dává dohromady katalog, jehož slova se střetávají s naší obrazotvorností.