Hrdina

Hrdina

Saskia de Coster: Hrdina. Přel. Magda de Bruin-Hüblová, Pistorius & Olšanská, Příbram, 2008, 85 s.

Saskia de Coster patří k oněm mladým autorům, kteří jsou rychle objeveni a jednohlasně vyzdviženi kritikou jako nový, nevšední talent. Jejich cit pro jazyk a stylistická invence jsou strhující, v tomto směru panuje shoda.