Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský

Renáta Fučíková: Jan Amos Komenský. Comenius. Přel. Markus Pape, Anna Bryson, Práh, 2008, 48 s.

Kniha zprostředkovává životní příběh Jana Amose Komenského od narození až ke konci jeho životní cesty, činí tak ovšem na pozadí evropských dějinných událostí včetně historie všedního dne i v kontextu úctyhodného díla, které Komenský vytvořil. Celostránkové ilustrace velkoformátové publikace, realistické a zároveň prosycené symboly, jsou rámovány vhodně zvolenými citacemi z díla J. A. Komenského.