Sputnik Sweetheart

Sputnik Sweetheart

Haruki Murakami: Sputnik Sweetheart. Přel. Philip Gabriel, Vintage Books, London, 2002, 229 s.

Haruki Murakami, ikona japonské literatury, otevřeně přiznává, že pop kulturu zbožňuje. Tato obliba také proniká do jeho psaní, a ačkoli aspiruje na seriózní beletristickou tvorbu, lze v něm také najít ozvuky žánrové literatury – nejčastěji se jedná o fantaskní prvky. Proces spojování Murakamiho bytostně charakterizuje.