Dějiště: Čechy

Dějiště: Čechy

Peter Demetz: Dějiště. Čechy. Přeložil Vratislav Slezák, Paseka, Praha, 2008