Engereğin Gözündeki Kamaşma

Engereğin Gözündeki Kamaşma

Livaneli, Zülfü: Engereğin Gözündeki Kamaşma (Oslněné oči zmije). Can, Istanbul, 1996

Hybnou silou Livaneliho románové rekonstrukce osmanské minulosti je násilí. Násilí, které proniká všemi jejími epochami a na němž se moc této říše zakládala. Vypravěčem děje je habešský eunuch Süleyman, který si na pergamen zapisuje strašlivé události, k nimž dochází v sultánském paláci Topkapı.