Lux perpetua

Lux perpetua

Andrzej Sapkowski: Lux perpetua. Překlad Stanislav Komárek, Wales, Leonardo, 2008.

Co je Lux perpetua? Věčné světlo. Ale co značí tento symbol konkrétně u polského postmodernisty Sapkowského? Víc než co jiného existenciální román na pozadí historické epochy konce husitského hnutí, kdy bojovníci kalicha marně čekají na příchod království božího (a někteří už dávno čekat přestali).