Nejistota a důvěra

Nejistota a důvěra

Jan Keller: Nejistota a důvěra. SLON, Praha, 2009

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Svet sociologických teórií do určitej miery podlieha trendom, v rámci ktorých je módne venovať sa určitým pojmom a koncepciám. Avšak to, že je nejaký koncept obľúbenou témou skúmania, neznamená, že nie je dôležitý.