Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II.

Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II.

Christopher Andrew, Vasilij Mitrochin: Operace KGB a studená válka, Mitrochinův archiv II. Přel. Helena SynkováLubomír Synek, nakladatelství Rozmluvy a nakladatelství Leda, Praha - Voznice, 2008, 504 s.