Hľadať kameň

Hľadať kameň

Rudo Režnák: Hľadať kameň (vydané vlastným nákladom). Bratislava, 2007, 34 s.