Naiv Növény

Naiv Növény

Harcos, Bálint: Naiv Növény (Naivní rostlina). Přel. Marta Pató ve spolupráci s Oskarem Mainxem, Ulpius Ház, 2006, 160 s.

Tak tedy: jdu spát, zhasnu. V pokoji se krčí šedivý polosvit. Nejsem přikrytý. Hlavu pootočím na stranu, dívám se na tmavý závěs, na okno za ním. Na holé stěny. Slyším nějakou rušivou hudbu. Vstanu, abych šel ven, pokouším se rozsvítit. Nervózně šátrám po vypínači, a nic.