Vladimír Holan básník

Vladimír Holan básník

Vladimír Křivánek: Vladimír Holan básník. Aleš Prstek, Praha, 2010, 428 s.

Rozsáhlá monografie o Vladimíru Holanovi přináší pohled na básníkův život, ale především velmi podrobný a svědomitý rozbor Holanovy tvorby. Součástí práce je i úctyhodná bibliografie, za níž si Křivánek a jeho spolupracovníci zaslouží obdiv.

V pondělí jednatřicátého března roku 1980 v půl deváté večer umírá ve svém bytě v malostranské ulici U Lužického semináře český básník Vladimír Holan. V úmrtním listu byla uvedena jako příčina smrti mozková mrtvice.