Rešit – Pe‘amim rišonot ba-Tanach

Rešit – Pe‘amim rišonot ba-Tanach

Šalev, Meir: Rešit. Pe‘amim rišonot ba-Tanach, Tel Aviv, ’Am ’oved, 2008, 268 s.

Ve své knize nazvané Na počátku, stojící na pomezí mezi beletrií a nejistou a nepřehlednou půdou literatury zvané „non-fiction“, shromáždil izraelský prozaik Meir Šalev jedenáct podrobných výkladových kapitol, z nichž každá je věnovaná prvnímu výskytu určitého motivu v Bibli.