Kronika

Kronika

Dětmar z Merseburku: Kronika. Přel. Bořek Neškudla a Jakub Žytek, Praha, Argo, 2008, 344 s.

Edice překladu Kroniky Dětmara z Merseburku (975–1018) je dalším příspěvkem nakladatelství Argo k zpřístupňování historických textů evropského raného středověku, jež nakladatelství postupně zahrnuje do série Memoria medii aevi.