Putování Walesem/Popis Walesu

Putování Walesem/Popis Walesu

Gerald z Walesu: Putování Walesem/Popis Walesu. Přel. Petr Šourek, Argo, Praha, 2008, 208 s.

V loňském roce vydalo nakladatelství Argo dva překlady středolatinských textů z konce 12. století: Putování Walesem (Itinerarium Cambriae) a Popis Walesu (Descriptio Cambriae). Autorem obou těchto děl je Giraldus Cambrensis, zvaný též, dle rodové državy (někdejšího ostrova u pobřeží jižního Walesu), G. de Barry (1146-1223).