Kobold. Přebytky něhy. Přebytky lidí.

Kobold. Přebytky něhy. Přebytky lidí.

Radka Denemarková: Kobold. Přebytky něhy. Přebytky lidí. Host, Brno, 2011, 328 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha se zvučným a pro negermanisty enigmatickým titulem se svou knižní úpravou tváří jako hříčka. Zvnějšku má vlastně dva rovnocenné začátky; je vysázena tak, že ji lze otevřít a začít číst z obou stran. Nic nenapovídá, za který konec by se svazek měl přednostně vzít, a tak je první čtení vlastně věc náhody. Struktura textu je záměrně nejistá, kluzká a prchavá. Text se odpoutává od sebe samého, a ačkoli na sebe nepřehlédnutelnými gesty upozorňuje, zároveň se podrývá.