Etymologiae I–III – Etymologie I–III

Etymologiae I–III – Etymologie I–III

Isidor ze Sevilly: Etymologiae I–III. Etymologie I–III. Překlad a poznámky Daniel Korte, úvodní studie Jan Kalivoda, Praha, Oikúmené, 2000, 384 s., a další svazky

Není v českých humanitních vědách mnoho projektů, které by si vytkly velký cíl a soustavně jej – třebaže v nepřízni doby a v nepravidelných intervalech – plnily. Připomínám namátkou Slovník středověké latiny v českých zemích, opera omnia M. Jana Husa a Jana Amose Komenského či záměr přeložit a vědecky komentovat všech dvacet knih pozdně antické encyklopedie Isidora ze Sevilly († 636) Etymologiae – Origines.