Milion melounů

Milion melounů

Daniela Fischerová: Milion melounů. Meander, Praha, 2011, 47 s.

Pod aliteračně rozverným názvem se skrývají čtyři desítky básní, říkadel a jazykolamů, které sjednocují prvky hry a komiky. Sbírka je tematicky velmi pestrá a zdaleka se nedrží pouze tradičních okruhů spojovaných se světem malého dítěte.