Blues per una ragazza pazza

Blues per una ragazza pazza

Hrabě, Václav: Blues per una ragazza pazza (Blues pro bláznivou holku). Přel. do italštiny, úvod a poznámky Alessandro Marini, Puntoacapo, Novi Ligure, 2008, 64 s.

Překladatel a pedagog na FF UP v Olomouci Alessandro Marini si svůj překladatelský debut vybral velmi dobře. Texty Václava Hraběte jsou do velké míry přeložitelné do cizího jazyka a přes jistou zdánlivou formální jednoduchost jsou i dostatečně poetické a vyklenuté na to, aby zaujaly cizího čtenáře.